صفحه اصلی » فرهنگ لغت فداغی

فرهنگ لغت فداغی

كلمات قديمي فداغ

1 _ الش ALESH هست که دیگه امروزه یا به اسم عوض یا همون تعویض فارسی تغییر کرده.. 2- سمون somun که دیگه به ناحیه و اطراف تغییر کرده… 3- بنگ bong البته ریشه عربی داره که حالا دیگه همه بهش میگن اذون یا اذان … 4- مسل masal که حالا دیگه همه بهش میگن حرف زدن یا همون صحبت ...

مشاهده بیشتر »

معرفی زبان وچند کلمه فداغی

زبان گویشی فداغ به زبان دری یا أچمی )achomi‎‏(معروف است. ‏*دری یعنی روشن، فصیح،بلیغ وزبانی که ازنقصان به دور است.محمدبن یعقوب فیروزابادی رحمة الله درکتاب قاموس اللغات خود میگوید:زبان دری لغت مردم دره کوه که مازبانمان را از دره کوهها وتوده های مردم گرفته ایم. دری یعنی لغت پارسی باستان که وجه تسمیه انراصحیح وبدرستی تفسیر کرده اند،میگوید که درزمان ...

مشاهده بیشتر »