صفحه اصلی » یاد ها و خاطره ها

یاد ها و خاطره ها

یاد ها و خاطره ها – پُست ثابت

در این بخش از مطالب ومباحث سایت می توانید تفاسیری از گذشته ها اعم از رسم و رسوم خاص آن دوران و نیز یادی از گذشته و خاطرات شیرین خود  در سایت رسمی و اختصاصی مردمی دهستان فداغ به اشتراک بگذارید و در دید همگان قرار دهید. موفق و مؤید باشید

مشاهده بیشتر »