صفحه اصلی » پیشنهادات

پیشنهادات

احیای چهره ی فداغ – نظر شما چیست ؟

با توجه به نبود فضای سبز و احساس کمبودها در بلوار مرکزی فداغ ( از ابتدای دبیرستان پناهی تا مرکز مخابرات ) و همچنین محرومیت از روشنایی کافی در این مسیر باید به فکر چاره ای برای رفع ، احیا و شکوفایی آن بود.

مشاهده بیشتر »

نظرشما در رابطه با نصب صندوق ارتباط با شورا و مسئولین در فداغ چیست ؟

بی شک یکی از راه های پیشرفت و ترقی ، تصمیم گیری و مشارکت همگانی و مردمی در امورات یک نهاد یا یک شهر و روستا است. هر پیشرفتی و هر موفقیتی وابسته به مشارکت های عامه مردم دارد و با مشارکت آن ها به دست می آید و این امر باعث شده است که نظام ما روز به روز ...

مشاهده بیشتر »