صفحه اصلی » نمایش پهلوانی

نمایش پهلوانی

نمایش پهلوانی در فداغ

عصر امروز ، نمایش پهلوانی و معرکه گیری در کنار ایستگاه فروشندگان سیار فداغ برپا شد که این برنامه توانست جمع زیادی از هواداران و علاقه مندان را به سوی خود جذب کند.

مشاهده بیشتر »