صفحه اصلی » بایگانی برچسب: باشگاه فرهنگی ورزشی پاس فداغ ، فوتبال فداغ

بایگانی برچسب: باشگاه فرهنگی ورزشی پاس فداغ ، فوتبال فداغ

تاریخچه تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی پاس فداغ

تیم پاس فداغ درسال 1371 باهمکاری وهمدلی تعدادی ازنوجوانان وجوانان آنروزوباهمکاری صمیمانه آقایان حسن خرمدل و امان الله شجاع تشکیل وپایه ریزی گردید. اعضای این درابتدای تاسیس عبارت بودند از: احمدراهپیما- محمدشجاع- حسام رستگار- علی اکبرکهنسال- داریوش شجاع- علی صلاحی- اسماعیل راستی- رضاراستی- علی اکسیر- حاجی رنجبر- علی اکبرپناهی- احمد جهان پناه- کامران جهان پناه- امان الله فداغی- رضاآقازاده و…

مشاهده بیشتر »